POWIERNICTWO INWESTORSKIE, NADZORY BUDOWLANE, GENERALNE WYKONAWSTWO

KIEROWNIK BUDOWY POZNAŃ - BUDOWA DOMÓW POZNAŃ

Polar Budownictwo
ul. Składowa 75, 62-081 Przeźmierowo
NIP: 777-278-34-19 REGON: 301209543
tel. +48 502 033 601
tel. +48 607 099 535
tel. +48 664 201 677
biuro@polarbudownictwo.pl

domki2 budowa poznań kierownik budowy domów 6

Oferta dla Firm, Instytucji

Kierownik budowy Poznań – Budowa domów Poznań

  • Funkcja Inwestora zastępczego – wynagrodzenie ok. 2% od wartości robót budowlanych (Dokładna wartość zależy od indywidualnego zakresu obowiązków sprecyzowanego w Umowie).

 

  • Generalne wykonawstwo – Umowa Ryczałtowa na podstawie projektów – budowlanego i wykonawczych oraz na podstawie kosztorysów Inwestorskich. Zadzwoń po szczegóły

 

  • Prowadzenie budowy metodą gospodarczą – wynagrodzenie ok. 1,5% od wartości robót budowlanych (Dokładna wartość zależy od indywidualnego zakresu obowiązków sprecyzowanego w Umowie).

 

  • Sporządzanie świadectw energetycznych.

Wykonanie świadectwa energetycznego – 3zł za metr kwadratowy powierzchni całkowitej nieruchomości

  • Przeglądy eksploatacyjne budynków.

Orientacyjny cennik przeglądów technicznych rocznych za 1m2 powierzchni użytkowej:

Branża budowlana:

-  dla budynków o powierzchni użytkowej poniżej 1000 m2 - 600-700 zł (za całość)
-  dla budynków o powierzchni użytkowej 1000-1500 m2 - 0,70-0,60 zł za 1 m2
-  dla budynków o powierzchni użytkowej 1500-2500 m2 - 0,60-0,50 zł za 1 m2
-  dla budynków o powierzchni użytkowej 2500-4000 m2 - 0,50-0,35 zł za 1 m2
-  dla budynków o powierzchni użytkowej 4000-5500 m2 - 0,35-0,30 zł za 1 m2
-  dla budynków o powierzchni użytkowej 5500-7500 m2 - 0,30-0,25 zł za 1 m2
-  dla budynków o powierzchni użytkowej 7500-10000 m2 - 0,25-0,20 zł za 1 m2
-  dla budynków o powierzchni użytkowej powyżej 10000 m2 - 0,20 zł za 1m2

Branża elektryczna i sanitarna

  • Cena uzależniona od typu i wielkości budynku.
  • Kosztorysowanie

 

CHARAKTERYSTYKA WYSZCZEGÓLNIENIE UWAGI
Kosztorys w oparciu o przedmiar lub obmiar robót dostarczony w formie elektronicznej (w postaci pliku dającego się edytować w programie kosztorysowym) -.xml, .zuz 1,50-3,50 zł za pozycje * min.100zł za kosztorys
Kosztorys w oparciu o przedmiar lub obmiar robót dostarczony w formie elektronicznej wraz z podstawą wyceny (w postaci pliku będącego wydrukiem z programu kosztorysowego) – . PDF 0,70-1,80 zł za pozycje * min.90zł za kosztorys
Kosztorys w oparciu o przedmiar lub obmiar robót dostarczony w innej formie (ze wskazanymi podstawami wyceny) 1,50-4,00 zł za pozycje * min.100zł za kosztorys
Kosztorys w oparciu o przedmiar lub obmiar robót dostarczony przez zamawiającego bez wskazanych podstaw wyceny (podstawy dobierze kosztorysant) 2,0-8,00 zł za pozycje * min.150zł za kosztorys
Kosztorys inwestorski do przetargu publicznego zadzwoń po szczegóły zadzwoń po szczegóły
Wykonanie przedmiaru robót z dokumentacji technicznej 6,00-35,00 zł za pozycje * min.300zł za pomiar
Kosztorys na podstawie dokumentacji budowlanej (z przedmiarami) 3,00-18,00 zł za pozycje * min.250zł za kosztorys
Kosztorys powykonawczy wraz z obmiarami na budowie od 0,4%-2% wartości robot * min.300zł za kosztorys
Aktualizacja kosztorysu wcześniej przez nas wykonanego przeliczenie wg nowych stawek i cen materiałów od 100,00 zł za jeden kosztorys cena uzależniona od liczby pozycji
Aktualizacja kosztorysu przeliczenie wg nowych stawek i cen materiałów (w formie elektronicznej programu kosztorysowego) – .xml, .zuz od 80,00 zł za jeden kosztorys cena uzależniona od liczby pozycji
Weryfikacja merytoryczna kosztorysu obejmuje sprawdzenie poprawności zastosowanych podstaw wyceny , rodzajów materiału i sprzętu, zastosowanych współczynników do robocizny, materiału i sprzętu w stosunku do zakresu robót i technologii, dokonanie podmian, tworzenie pozycji zamiennych i wariantowych, opiniowanie pozycji i całego kosztorysu od 10,00 zł za pozycje * min.300zł za weryfikację
Weryfikacja merytoryczna kosztorysu połączona ze szczegółowym sprawdzeniem przedmiarów lub obmiaru robót budowlanych od 10,00 – 30,00 zł za pozycje w zależności od wielkości obiektu * min.400zł za weryfikację
Inwentaryzacja obiektów budowlanych – pomiar z natury na obiekcie zadzwoń po szczegóły min.700zł za inwentaryzację obiektu
Weryfikacja merytoryczna istniejącej dokumentacji budowlanej w porównaniu do wykonanej inwentaryzacji od 400,00 zł za weryfikację cena uzależniona od wielkości i skomplikowania
Wykonanie szczegółowej dokumentacji budowlanej do przeprowadzonej inwentaryzacji w formie elektronicznej – *.dwg od 800,00 zł za dokumentację cena uzależniona od wielkości i skomplikowania

Polecam swoje uslugi i zapraszam do współpracy.

W razie pytań proszę o kontakt telefoniczny.

Wybór ekip budowlanych jest oparty o firmy, które charakteryzuje solidność, profesjonalizm i terminowość. Każda wynajęta firma budowlana świadczy usługi na najwyższym poziomie, zgodnie z wszystkimi obowiązującymi przepisami oraz atestami. Usługa obejmuje wszelkie możliwe branże, stąd budowlane roboty są wykonywane kompleksowo. Ponadto wykonywane są przeglądy eksploatacyjne budynków – półroczne, roczne i pięcioletnie, obejmujące sporządzanie opinii technicznych.

<

>


© Polar Budownictwo 2013
Wszelkie prawa zastrzeżone
tel. +48 502 033 601
biuro@polarbudownictwo.pl

projekt strony internetowej - mkijak.pl
Mapa strony